Promluva zazněla 17. 3. 2023

Poslechnout si ji můžete zde.