Mt 6,5-8: Ježíš řekl svým učedníkům: Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci.

Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagógách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.  Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov.  Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než prosíte.

 

Záznam promluvy na text evangelia během večera chval z kostela sv. Havla v Praze v březnu 2020 je zde.

 

ilustrace: unsplash