J 7,1-10: Potom Ježíš chodil po Galileji; po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu židé ukládali o život. Blížily se židovské svátky stánků.

 

Jeho příbuzní mu řekli: »Odejdi odtud do Judska, aby i tvoji učedníci viděli skutky, které konáš. Kdo se chce stát veřejně známým, nejedná přece v skrytu. Když dokážeš takové věci, ukaž se světu!« Ani jeho příbuzní totiž v něho nevěřili. Ježíš jim odpověděl: »Můj čas ještě nepřišel, ale pro vás je každý čas vhodný. Vás svět nemůže nenávidět, mne však nenávidí, protože já o něm svědčím, že jeho skutky jsou zlé. Vy na svátky jděte, já na tyto svátky (ještě) nepůjdu, protože můj čas se dosud nenaplnil.« To jim řekl a zůstal v Galileji. Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on - ne veřejně, ale potajmu.
Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on - ne veřejně, ale potajmu. O svátcích ho tam židé hledali a ptali se: «Kdepak on je?« Mezi lidem bylo o něm mnoho řečí. Jedni říkali: »Je dobrý.« Jiní říkali: »Není, jen lidi svádí.« Nikdo však o něm nemluvil veřejně ze strachu před židy.

 

Záznam promluvy na text evangelia během večera chval z kostela sv. Havla v Praze v dubnu 2019 je zde.