Z dětství mám velmi neblahou vzpomínku na to, jak nás rodiče jako malé děti strašili čerty v souvislosti se svátkem sv. Mikuláše. Dnes bych mohla říci, že jsme si prožili trauma, ze kterého jsme se dostávali až v dospělosti.

Moje kamarádka, která pracuje ve školce, se mi svěřila, že k nim do školky každý rok přijdou nějací lidé převlečení za čerty a že se vždy několik dětí strachem počůrá. Je opravdu nutné děti vychovávat strachem? Co si myslíte o způsobu, jakým se tradičně slaví předvečer svátku sv. Mikuláše? Má to vůbec něco společného s křesťanstvím?

Strašení dětí a návštěvy čertů opravdu s křesťanstvím nic společného nemají. Čert a anděl v doprovodu Mikuláše je zvyk pocházející z Německa někdy ze středověku. Anděl měl děti chválit a čert kárat, Mikuláš rozdával dárky. To, že z této tradice zbylo v poslední době na mnohých místech jen strašení a reje lidí převlečených za zrůdné bytosti nahánějící hrůzu, je pouze jeden z dalších projevů této zmatené doby.

Vychovávat děti strašením je zvrácené, ať to má jakýkoliv kontext, a nemá to s křesťanskou výchovou nic společného. Je jisté, že se děti musejí postupně učit překonávat strach, ale vždy nejprve v bezpečí otcovy nebo matčiny náruče a později alespoň v blízkosti někoho z rodičů. Rodiče mají být vždy garanty bezpečí a jistoty domova. Pokud postava čerta zůstane jen pohádkovou bytostí symbolizující zlo, která je ale vždy podřízena dobrému Mikuláši, aby nemohla škodit, tak to může být i zábavné. Prostě to navazuje na svět pohádek, který je dětem velmi blízký a ve kterém dobro vítězí nad zlem. Tím to může být i výchovné.

Ze zkušenosti vím, že lze tuto tradici využít k dobru. A to nejen tím, že je to příležitost, jak dětem mluvit o zlu v kontrastu s dobrotou svatého Mikuláše. V jednom společenství jsem zažil, jak byly děti poté, co samy dostaly dárečky, vyzvány, aby se rozdělily o to, co samy dostaly, a daly něco ze svého dětem, které nemají nic. Nakonec to byl nejsilnější zážitek pro všechny zúčastněné. Pochopitelně, protože kdo se naučí dávat ze svého, ten teprve objeví skutečnou radost.