Chtěl jsem se zeptat, je-li pro křesťana přijatelná cesta k uzdravení skrze hypnózu. Setkal jsem se s názorem, že je to běžná lékařská praxe bez duchovního dopadu na člověka. Jinde jsem slyšel, že z duchovního hlediska je to pro křesťana nepřijatelné.

 

Praktičtí lékaři opravdu běžně doporučují léčbu hypnózou. Křesťan by se ale měl používání hypnózy vyvarovat, protože s jejím využíváním je spojeno skutečné duchovní nebezpečí. Hypnóza sama o sobě nemusí být vždy od Zlého, ale může snadno otevírat člověka pro zlo. Dá se jí snadno zneužít. Ti, kdo ji provozují, tvrdí, že ne, že pacient si sám určuje hranici, za kterou nepůjde, ale pravda je jiná. Odborník, který do toho nemíchá něco zlého, je spíše výjimkou. Hypnózu využívají v některých případech např. také při operacích, kdy pacient nesmí mít anestézii ze zdravotních důvodů. Největší problém je nejen v tom, že v průběhu hypnózy nemá člověk skoro žádnou kontrolu nad tím, co dělá, ale hlavně při odblokování traumat, kdy člověk sestupuje do nevědomí, se snadno otvírá démonům. Z křesťanského hlediska je nezbytné být velmi opatrný a raději se hypnóze vyhnout.