Pane Ježíši, ty jsi přišel kvůli tomu,
abys uzdravil zraněná a trýzněná lidská srdce.

Prosím tě tedy o uzdravení ran,  
které v mém srdci působí úzkost a nepokoj.
Zvláštním způsobem tě prosím, abys uzdravil ty,
které jsou příčinou mého hříchu.
Prosím tě, abys vstoupil do mého života
a uzdravil mě z psychických traumat,
které mě postihly v dětství
a ze všech zranění,
která mi byla způsobena v průběhu celého života.

Pane Ježíši, ty znáš mé těžkosti.
Všechny je vkládám do tvého Srdce,
které je Srdcem Dobrého Pastýře.
Prosím tě a dovolávám se přitom
tvé velké rány, otevřené ve tvém Srdci,
abys uzdravil malé rány mého srdce.

Uzdrav rány mých vzpomínek,
aby mi nic z toho, co se mi stalo,
nepůsobilo žádné utrpení, úzkost a neklid.
Uzdrav, Pane, všechna zranění,  
která se v mém životě stala příčinou hříchu.
Chci odpustit všem lidem, kteří mě zranili.
Shlédni na ta vnitřní zranění,
která mě činí neschopným odpustit.
Ty, který jsi přišel léčit ztrápená srdce,
uzdrav mé srdce.

Uzdrav, Pane Ježíši, má vnitřní zranění,
která jsou příčinou fyzických nemocí.
Dávám ti své srdce a celé své tělo.
Přijmi je, Pane, a očisti.
Naplň mě pocity tvého Božského Srdce.
Pomoz mi být pokorný a tichý.

Uzdrav mě, Pane, od bolesti,
která mě drtí kvůli smrti lidí, kteří mi byli drazí.
Dovol mi znovu získat pokoj a radost
díky víře, že jsi Vzkříšení a Život.
Učiň ze mě skutečného svědka tvého zmrtvýchvstání,
tvého vítězství nad hříchem a smrtí
a tvé přítomnosti jako Živého mezi námi.
Amen.