Milosrdný Bože,
ty jsi nás v Ježíši, svém Synu,
navštívil a v něm u nás přijal příbytek.

 

Prosím tě tedy za své bydlení:
Požehnej prostory mého bytu
a naplň je svým požehnáním.
 
Vyžeň z nich všechno nedobré,
všechny rozbroje, všechen smutek,
veškeré vnitřní ochromení a chlad.
Ať jsem v těchto prostorách doma
a věřím tomu, že ty sám
se mnou a ve mně bydlíš.
Pokud ty, mé tajemství,
bydlíš v mém domě,
smím se cítit doma.
Vždyť ty sám vytváříš domov.
 
Požehnej mé pracovně,
aby z mé práce vycházelo požehnání.
Požehnej mému obývacímu pokoji,
abych tu nacházel klid,
mohl odpočívat od práce
a cítil se v bezpečí,
když tu prostě smím být takový, jaký jsem.
A dej, ať v tomto pokoji užívám společenství své rodiny
a svých přátel.
 
Požehnej kuchyni, ať dary,
které zde připravuji, mě posílí,
umožní žít zdravě
a dají mi radost ze života.
 
Požehnej mou ložnici,
abych zde dobře a v pokoji spal
a směl se ukrýt do tvých dobrých rukou.
Požehnej i mé sny,
aby mi ukazovaly cestu a to,
co potřebuji pro svůj život.
 
Požehnej tedy všechny prostory mého bytu
a buď mi v nich nablízku,
abych skrze tvou blízkost mohl být
blízko sobě a své rodině.
 
Amen.
 

 

Převzato s laskavým svolením z knihy „Důvěrná slova“ – autor: Anselm Grün.