Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. (2Kor 8,9)

 

Moji drazí přátelé, bratři a sestry,


každou hodinou se blížíme k radostné oslavě narození našeho Pána Ježíše Krista v Betlémě. Jeho příchod na svět je tou největší událostí všech dob a největší milostí pro nás všechny. Přišel, aby se stal jedním z nás a spojil se s námi ve všem, co v tomto světě prožíváme, aby nás zachránil. Přišel jako ten, kdo vzal na sebe naše nemoci, naše hříchy, naše obavy a starosti, ale také naši chudobu. Existuje jediný způsob, jak zvládnout život v tomto světě, a to spojit se s ním ve všem, co prožíváme. Jen on může vše těžké proměnit svou přítomností a dát tomu smysl, provést nás životními zkouškami a vést nás každý den, jak žít, jak se rozhodovat, abychom svůj život nepromarnili. Jiného zachránce nečekejme.


Přeji nám všem, abychom se ničím nenechali odvést od důvěry v Boží dobrotu a lásku, která se právě Ježíšovým narozením zjevila celému světu. Vyprošuji vám pokojné a milostiplné prožití vánočních svátků, radost z narození našeho Spasitele Ježíš Krista, pokoj do srdce, Boží ochranu a moudrost do nastávajícího roku.


K tomu Vám ze srdce žehnám.
P. Vojtěch Kodet, O.Carm.