Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno,
co mi přinese tento den.

 

 

 
Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do tvé svaté vůle;
každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.
 
Všechny zprávy, které během dne obdržím,
mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením,
že ve všem je tvá svatá vůle.
 
Ve všem, co dělám, a ve všem, co říkám,
veď moje myšlenky a city.
 
Ve všech neočekávaných situacích nedopusť,
abych zapomněl, že všechno jsi seslal ty.
 
Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny,
abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil.
 
Pane, dej mi překonat tíhu nového dne
a zvládnout všechny události v jeho průběhu.
 
Veď mou vůli a nauč mě modlit se,
doufat, věřit a odpouštět.
 
Amen.