Dobrý Bože, požehnej dnes mým dětem.

Drž nad nimi svou ochrannou ruku a žehnej všem jejich cestám.

Chraň je ode všeho, co by je mohlo svést ze správné cesty.

Žehnej jim, aby mohly jít v důvěře touto cestou.

Žehnej jim, aby dnes všude a ve všem věděly o tvém požehnání, aby se cítily skutečně požehnané, jedinečné a vzácné tak, aby se samy stávaly požehnáním pro druhé.

Požehnej mým dětem, aby se nedaly připravit o odvahu zklamáním a nevzdávaly se hned, když něco nepůjde zrovna podle jejich představ.

Daruj jim sílu, aby dokázaly čelit životu a jeho nárokům, a přitom aby vnitřně rostly a sílily. Provázej je svým požehnáním tam, kam já s nimi nemohu jít.

Posílám s nimi svou lásku a přízeň. Samozřejmě nemám jistotu, že vždy cítí mé dobré úmysly.

Důvěřuji však tvému požehnání, které je provází a chrání na jejich cestách a díky němuž porostou stále více do podoby, kterou sis o nich vytvořil ty sám.

 

 Převzato s laskavým svolením z knihy A.Grüna Moje modlitební kniha.