(od jedné životem zraněné ženy)

 

 

 

Pane Ježíši,

Zasvěcuji se Ti. Ty jsi můj ženich a má duše je Tvá nevěsta.

Odevzdávám Ti své srdce. Chci, aby cele patřilo jen Tobě.

Odevzdávám Ti svůj život. Prosím o milost, abych ho vnímala jako dar a uměla podle toho žít.

Odevzdávám Ti své tělo spolu se všemi dary, emocemi a projevy. Vše mám od Tebe a Tobě chci, aby to patřilo.

Odevzdávám Ti svou zraněnost, limity, bolesti, strachy, obavy, nejistotu a prosím, aby ses mě ujal, opečovával mě a uzdravoval, abys narovnával vše zlomené, doplňoval vše co je prázdné, probarvil a projasnil vše co je temné.

Odevzdávám Ti to vzduchoprázdno a volný pád a prosím, abys Ty sám byl pevnou půdou pod mýma nohama.

Odevzdávám Ti můj minulý vztah s životním partnerem a všechny mé vztahy, prostup vše svou láskou, uzdrav ponížení, doplň všechny ztracené síly, očisti pocity marnosti a zmaru, zvěcnění a Ty sám zaplň moji touhu po pevném muži – opoře v mém životě a daruj mi milost a odvahu spolehnout se na Tebe.

Odevzdávám Ti mou přítomnost. Už nechci v životě jen na něco čekat. Chci žít sama za sebe. Chci se těšit a radovat. Ukazuj mi cestu, prosím a veď mě krok za krokem.

Odevzdávám Ti mou práci, mou obživu, mou touhu vydělat dost peněz, abych mohla být bezstarostná a cítit se zajištěná. Ježíši, prosím, Ty sám se postarej, abych se tak mohla cítit, je-li to tak v pořádku.

Odevzdávám Ti, Ježíši, moje děti. Už je třeba, abych je pustila a nebyly důvodem a smyslem mého života. Daruj mi k tomu odvahu, moudrost a vnitřní svobodu, prosím.

Odevzdávám Ti, Ježíši, mou samotu. Lidskou samotu, která je zdrojem velké bolesti mého života. Netuším, co s tím můžeš udělat, ale toužím, aby ses mě v tom ujal, abys mě naplnil, abys to zmírnil.

Důvěřuji Ti, Ježíši.

Odevzdávám Ti, Pane Ježíši mou modlitbu a mé představy „jak by měla vypadat“. Moc prosím o milost, aby mé srdce bylo stále s Tebou, abychom spolu neztratili oční kontakt, abych Ti uměla dát prostor a čas.

Odevzdávám Ti, Ježíši moje závislosti. Dávám Ti touhu po uznání, touhu po patření někam a k někomu, dávám Ti touhu po ubíjení času nezdravým způsobem. Dávám Ti všechno, co nesměřuje do Tvé náruče a co si nyní ani neumím připustit, anebo to vidět.

Ježíši, můj Ježíši milosrdenství, dávám Ti své tělo s jeho sexualitou a touhou líbit se a být milovaná, touhou po sexu i touhou po ublížení si. Sama nezvládnu vůbec nic, potřebuji Tě můj Ježíši, prostup to, vždyť Ty sám jsi měl také tělo a znáš jeho limity a touhy. Vyvyšuji Tě jako jediného Pána nade mnou a mou lidskostí.

Pane Ježíši, ujmi se i toho co nyní nevidím, necítím a co mě odděluje od Tebe.

Začni se mnou znovu, od začátku, s novou nadějí i odvahou.

Prosím veď mě a učiň mé srdce citlivé k Tvému vedení.

Daruj mi nové vztahy a nové lidi, nové obzory a nové milosti.

Věřím ti, Ježíši, že mě vedeš a dovedeš do své náruče.

Miluji Tě, Ježíši.

Amen.