Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem na život sám.

Mám tebe a své blízké, které jsi mi dal.

Děkuji ti, že jsi se mnou spojil svůj život

a mohu za tebou přijít se vším, co mě tíží.

Děkuji ti, že se před tebou nemusím vykazovat

žádnou dokonalostí ani žádným výkonem.

Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem,

a že víš, co nosím ve svém srdci a s čím každodenně zápasím.

Je tolik skutečností, které mě chtějí od tebe vzdálit

a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu, kterou jsi mi daroval.

Dnes bych ti chtěl vydat zvlášť všechny své starosti, obavy, strachy a úzkosti.

 

Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu

od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou,

od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých,

od strachu z nemoci a ze smrti,

od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby,

od katastrofických scénářů budoucnosti.

Ty jsi Pánem mého života, života mých drahých i celého světa.

Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu,

abych neměl strach stýkat se se svými bližními,

abych uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně přicházejí,

abych si zachoval naději v budoucnost a důvěru v tebe, 

a ze strachu nezapomněl žít.

 

Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás.

Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal: „Nebojte se!“

Tolikrát jsi jim předával do jejich srdcí svůj pokoj.

Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme

a že má také sečteny všechny naše vlasy na hlavě.

Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu

než slovům, která zasévají strach.

Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti závoj strachu a úzkosti

a dej nám odvahu k důvěře, že se ti nic nevymklo z rukou.

Prosím tě o moudrost, abychom se dobře rozhodovali každý den a správně jednali.

Pokud máme projít nějakou životní zkouškou,

dej nám, prosím, tu milost,

abychom to přijali a nespoléhali na sebe, svůj rozum a svoje síly.

 

Odevzdávám se ti, Pane Ježíši, na další den svého života.

Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím tě,

chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy,

který rozsévá strach a ničí lidské vztahy,

odvádí nás od tebe a od důvěry ve tvoji prozřetelnost, dobrotu a lásku.

Pošli své svaté anděly, ať chrání mě i všechny mé blízké

od nemoci a nešťastných událostí.

Veď mě, prosím, svým Duchem,

ať mohu přinést pokoj všem, se kterými se setkám.

Amen.