Pane Ježíši Kriste,
jenž svou všemohoucnost nejvíce projevuješ, když odpouštíš a smilováváš se,
a jenž jsi řekl: „Modlete se za ty, kteří vás pronásledují a pomlouvají“,
dovoláváme se slitování Tvého Nejsvětějšího Srdce s dušemi stvořenými k obrazu Božímu,
jež však byly žalostně oklamány zrádnými nástrahami svobodného zednářství
a vydaly se po cestě k zatracení.
Ať Církev, Tvá Nevěsta, nadále netrpí jejich útoky,
ale zvítězí nad nimi přímluvou blahoslavené Panny, Tvé Matky, a modlitbami spravedlivých. Rozpomeň se na své nekonečné milosrdenství, nehleď na jejich zvrácenost
a dej, aby se vrátili k Tobě, aby se smířili s církví hojným pokáním,
zadostiučinili za své špatné činy a zajistili si blaženou věčnost.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Převzato z http://www.saintsbooks.net/books/The%20Raccolta%20-%201910.pdf