V neděli 1.9.3013 pronesl na náměstí sv. Petra ve Vatikánu papež František mocný apel za mír v Sýrii a vyhlásil proto v celé církvi na 7. září den postu a modliteb za mír.


 

Papež mimo jiné řekl: „Vznáším mocnou výzvu k míru, výzvu, která vychází z mého vlastního nitra! Kolik jen utrpení, kolik jen zkázy, kolik bolesti přineslo a přináší užívání zbraní v oné mučené zemi, zvláště mezi bezbranným civilním obyvatelstvem! Pomysleme na to, kolik dětí nebude moci spatřit světlo budoucnosti! S obzvláštní rozhodností odsuzuji používání chemických zbraní. Stále mi zůstávají v mysli a v srdci hrozné záběry minulých dní! Existuje Boží soud a dějinný soud, kterému se naše skutky nebudou moci vyhnout! Užití zbraní nikdy nevede k míru. Válka vyvolává válku, násilí vyvolává násilí!

Veškerou svojí silou žádám strany konfliktu, aby naslouchaly hlasu vlastního svědomí, neuzavíraly se ve svých zájmech, nýbrž hleděly na druhého jako na bratra, nastoupily směle a rozhodně cestu setkání a vyjednávání a překonaly slepé protiklady. Se stejnou silou vybízím také mezinárodní společenství, aby bez dalšího otálení vyvinulo veškerou snahu k prosazení zjevných mírových iniciativ v onom národě na základě dialogu a vyjednávání k dobru veškeré syrské populace.“

Ten samý den mnozí z nás dostali zprávu, že Panna Maria v Medugorje nás prosí, abychom se za konflikt v Sýrii a za odvrácení válečného konfliktu pomodlili růženec. Pro některé je jasné papežovo slovo dostačující, aby ve svém každodenním životě našli prostor a způsob, jak se za danou věc modlit, popř. postit. Jiné povzbudila zpráva z Medugorje, aby modlitbu neodkládali a začali se modlit hned. Jsou různé způsoby, jak se modlit, ale to nejdůležitější je začít. Vždyť jedním z nejdůležitějších poslání křesťanů vůči světu je právě poslání se za něj modlit. Nehledě na to, že ve zmíněném konfliktu trpí především naši bratři ve víře. V Sýrii žije přibližně 25 milionů obyvatel, z nichž 10% tvoří křesťané, asi půl milionu patří k Syrské pravoslavné církvi. Ostatní jsou katolíci různých ritů, jednak latinského ritu a také východních (melchitský, maronitský, chaldejský, syrský).

Před několika dny bylo zveřejněno vyjádření katolického patriarchy řecko-melchitského ritu v Sýrii Řehoře III. Lahama pro agenturu Asia News, ve kterém varuje před jakýmkoli vojenským řešením situace v Sýrii. Plánovaný útok Spojených států amerických a jejich spojenců nazval kriminálním činem, který jen přinese další oběti kromě již mnoha tisíců z posledních dvou let války. Patriarcha Řehoř III. upozorňuje, že v případě vítězství islamistů bude země rozdělena na malé enklávy a křesťané budou uzavřeni do ghetta. Přítomnost křesťanů je přitom podstatnou podmínkou existence umírněného islámu. Pokud tam nebudeme, nebude v Sýrii vůbec žádná demokracie.

Podobně se vyjádřil také syrsko-katolický patriarcha Youssef III. Younan, který říká, že namísto hledání cest ke smíření a podpory dialogu nepřestaly západní mocnosti dodávat zbraně rebelům, a tím podněcovaly násilí a živily nevraživost mezi sunnity a šíity. Západní představitelé se domnívají, že se sunnity přijde do Sýrie demokracie, což vidí patriarcha jako velkou iluzi. Změnit režim násilně může podle něj vést konfliktu horšímu než v Iráku. Říká, že křesťané byli západními mocnostmi zrazeni a prodáni za ropu, že tyto mocnosti podporují režimy, které nemají s demokracií nic společného. Spojme se tady v modlitbě a postu za své bratry ve víře i za mírové urovnání tohoto konfliktu. Připomeňme si výzvu papeže Františka, kterou vyslovil již 25.8.2013 na Svatopetrském náměstí: „Všichni se společně modleme, všichni společně prosme Matku Boží, Královnu míru: Maria, Královno míru, oroduj za nás.“