Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a zpovědník. Jeho památku si připomínáme 4. srpna.

 

 

Pane, na přímluvu sv. Jana M. Vianneye tě prosíme o požehnání a hojnou milost pro všechny duchovní pastýře.

Daruj zpovědníkům Ducha lásky, světlo i moudrost potřebnou k vedení duší. 

Dej, ať oni sami zakoušejí tvé nekonečné milosrdenství, přijetí a odpuštění,

aby ho pak mohli dobře zprostředkovat všem, kdo jim jsou svěřeni.

Vlévej kněžím svou svatost a kajícnost, ať přitahují všechny lidi k tobě, přestože jsou sami hříšní.

Ochraňuj je ode všeho zlého na těle, na duši i na duchu. 

Posílej jim do cesty věrné přátele a lidi, kteří jim budou pomocí a oporou. Amen.

 

Převzato z webu modlitba.cz.