Pane Ježíši, předstupuji nyní před Tebe a přináším Ti celý svůj život a  všechno co do něho patří. 

Uvědomuji si, že bez Tebe jsem v tomto světě slabý a zranitelný, proto se  dnes znovu rozhoduji svěřit sám sebe do tvých rukou. 

Odevzdávám Ti a zříkám se všeho, co nepochází od Tebe, všechny své  hříchy, závislosti, všechny modly, které jsem si vytvořil, každý strach, který mě svazuje a každé neodpuštění v mém srdci a jakoukoliv rodovou zátěž. Také Ti svěřuji všechny oblasti svého života: 

• mou rodinu a děti 

• mé vztahy 

• mou práci 

• mé finance 

• mou sexualitu 

• celou svou bytost, ducha, duši, tělo a mysl a srdce 

• minulost, přítomnost a budoucnost 

Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi za mne zemřel na kříži, abych já mohl žít. Buď, Pane Ježíši, opět jediným Pánem a Králem mého života a já se Ti dnes  odevzdávám a vyznávám Tě jako jediného Boha a Spasitele v mém životě. Buď Pane Ježíši jediným Pánem a Králem mého srdce, mysli, těla, duše a  ducha. 

Rozhoduji se dnes jen a jen pro Tebe a prosím, aby ses oslavil v celém mém  životě. 

Pane Ježíši, děkuji Ti, důvěřuji Ti a miluji Tě.