Ty, který jsi nad námi,
Ty, který jsi jedním z nás,
Ty, který jsi.

Dej, abych v druhých připravoval cestu pro Tebe,
abych Ti děkoval za všechno i za to, co je odporné a bolestné.
Zachovej mně ve své lásce, tak jako chceš, aby i ostatní zůstali v mé.
Kéž se všechno v této mé bytosti obrátí ke Tvé cti a chvále,
a kéž si nikdy nezoufám, neboť jsem ve Tvých rukách
a všechno mé dobro i a má síla jsou v Tobě.
Dej mi čistotu, abych Tě viděl,
dej mi pokoru, abych Ti naslouchal,
dej mi lásku, abych Ti sloužil
a dej mi víru, abych v Tobě zůstal. Amen.