Ježíši,
jedné ženě ze Samařska jsi zaslibil,
že jí dáš vodu,
která se v ní stane tryskajícím pramenem.

 

Pak už nebude muset čerpat vodu.
Už nebude mít žízeň.
 
Ježíši, někdy se cítím vyprahlý.
Nemám představu,
jak uspořádat svůj život.
Tehdy toužím po tom,
abys mě znovu oživil
jako čistý pramen.
Abys odstranit malátnost
a daroval mi novou svěžest.
Buď mi vodou,
která utiší žízeň po lásce
a osvěží mě,
aby ve mně znovu proudil život
a stal se také pro druhé pramenem požehnání.
Amen. 
 
Převzato s laskavým svolením z knihy „Důvěrná slova“ – autor: Anselm Grün.