Modlitba sv. Theodota z Ankyry (+446)
Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou!
Zdrávas, naše radosti, tolik vytoužená.
Zdrávas, jásote církve.
Zdrávas, jméno plné vůně.
Zdrávas, tváři ozářená světlem Boha, z níž se line krása.
Zdrávas, vztyčený pomníku uctívání.
Zdrávas, rouno hojivé a duchovní.
Zdrávas, jasná matko rodícího se světla.
Zdrávas, bezúhonná matko svatosti.
Zdrávas, tryskající prameni živé vody.
Zdrávas, matko novosti, ty, která dáváš tvar novému zrození.
Zdrávas, matko plná tajemství a nevysvětlitelná.
Zdrávas, nádobo z alabastru, plná masti posvěcení.
Zdrávas, ty, jež dáváš hodnotu panenství.
Zdrávas, malé skromné místo, jež do sebe přijalo Toho, kterého nepojme svět.