Modlitba sv. Tomáše Akvinského (+1274)
Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka, ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit,
přímé srdce, které nedá svést z pravé cesty dvojznačným úmyslem, pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz, svobodné srdce, které si nepodrobí žádná vášeň.

Dej mi rozum, Pane, který tě poznává, moudrost, která tě nalézá, život, který se ti líbí, vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne, a důvěru, jež mě učiní zcela tvým.

(Přejato z Modlitební knihy vydané Karmelitánským nakladatelstvím v r. 2001: 
http://www.ikarmel.cz)