Sv. Augustin (354-430)
 
 
 
Po tobě dychtím, Bože,
dej mi, ať dojdu k tobě blíž.
Ty kdybys nás opustil,
znamenalo by to smrt!
Ty však nás neopustíš,
tvá dobrota je bez konce.
 
Kdo s čistým srdcem hledá tě,
tomu se najít dáš.
Komus dal, aby hledal tě,
hledá tě, jak se náleží.
 
Nauč mě, Otče, hledat tě.
Před blouděním mě ochraňuj,
ať nikoho a nic při tom hledání
než tebe nepotkám.
Budu-li hledat tebe jen,
pak tebe, Otce, naleznu.
 
A budu-li v sobě ještě
touhu po jiných věcech mít,
Očisti mě a dopřej mi,
abych tě mohl uvidět.
 
I své tělo ti svěřuji,
Otče moudrý a laskavý.
A o to prosit chci,
co sám mi vnukneš
vždy v pravý okamžik.
V důvěře ve tvou lásku všemocnou
tě vroucně prosím:
 
Chci se ti celý odevzdat;
nic pro mě nemá cenu
než to,
co mě k tobě přivádí.
 
Ve jménu Kristově žadoním,
ve jménu
nejsvětějšího ze svatých,
Ať nic se mi do cesty nestaví!
 
Povždy jsem víru měl,
proto mám odvahu
promluvit.
 
Toto je moje naděje
A pro ni žiji jen: 
Že v radost svého Pána
Vstoupím, připraven.
 
(Vyznání XI, 22)
 
Převzato z knihy Modlitby svatého Augustina.