Modlitba Charlese de Foucaulda (+1916)

Můj Otče, odevzdávám se ti.
Učiň se mnou, co se ti zalíbí.
Ať se mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to.
Jsem připraven na všechno, všechno přijímám.
Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mně,
na všech tvých tvorech, můj Bože.
Odevzdávám svou duši do tvých rukou.
Dávám ti ji, můj Bože, s celou láskou svého srdce,
protože tě miluji a je potřebou mé lásky dát se,
odevzdat se do tvých rukou bez míry,
s nekonečnou důvěrou, protože ty jsi můj Otec.