Velebný kníže andělských kůrů,
statečný obránce Nejvyššího Boha,
vroucný milovníku Boží slávy,
postrachu vzbouřených andělů
a radosti andělů spravedlivých,
Svatý archanděli Michaeli,
v touze patřit mezi tvé ctitele se ti odevzdávám a zasvěcuji.
Odevzdávám pod tvou bdělou ochranu svou rodinu,
práci, přátele a všechno, co mám.
Jsem jen ubohý hříšník a neméně ubohá je moje oběť,
ale ty nepohrdáš city mého srdce.
Pamatuj, že ode dneška jsem pod tvou zvláštní ochranou,
a proto tě prosím, neopouštěj mě po celý můj život.
Vypros mi u Pána odpuštění mých četných a těžkých hříchů,
milost milovat celým srdcem mého Boha,
drahého spasitele Ježíše Krista,
nejlíbeznější Pannu Marii a všechny lidi,
mé bratry, milované Bohem Otcem a vykoupené Synem Božím.
Vyprošuj mi veškerou pomoc potřebnou k získání slávy nebeské koruny.
Chraň mě vždycky před nepřáteli mé duše,
především v posledním okamžiku mého života.
Přispěj mi na pomoc, slavný archanděli,
buď se mnou v mých duchovních bojích,
vzdal ode mě pekelné čelisti zrponevěřivšího se pyšného anděla,
kterého jsi přemohl a pokořil, když byl boj na nebi.
Uveď mě před trůn nejvyššího Boha,
ať spolu s tebou, svatý Michaeli archanděli,
a se všemi ostatními anděly,
zvěstuji čest, slávu a chválu toho, který žije a kraluje na věky věků. Amen.
 
Monte Sant’Angelo, Itálie 24. května 1987
 
Převzato z knihy Modlitby Jana Pavla II.