Modlitba Tomáše Akvinského (+1274)

Nejblahoslavenější a nejsladší Panno Maria, plná milosrdenství, tvé dobrotě obětujeme svou duši, své tělo, své myšlenky, svou práci, svůj život i smrt.
Paní má, pomáhej mi a posiluj mne proti nástrahám ďáblovým. Vypros mi opravdovou a dokonalou lásku, abych celým srdcem miloval tvého nejmilejšího Syna a svého Pána, Ježíše Krista, a po něm nade všechno tebe.
Královno a Matko má, svou mocnou přímluvou udržuj ve mě až do smrti tuto lásku a po smrti mě uveď do nebeské vlasti. Amen.