Modlitba sv. Františka z Assisi (+1226),

kterou napsal sv. František na La Verně po obdržení Kristových stigmat v polovině září 1224, dva roky před svou smrtí.  

 
 

 
 
  
Ty jsi svatý Pán a jediný Bůh, 
který koná podivuhodné činy.
Ty jsi silný.
Ty jsi veliký.
Ty jsi nejvyšší.
Ty jsi všemohoucí, Otče svatý, 
Králi nebe i země.
Ty jsi trojí a jediný Pán.
Ty jsi dobro, veškeré dobro, nejvyšší dobro, 
Pán, živý a pravý Bůh.
Ty jsi láska.
Ty jsi moudrost.
Ty jsi pokora.
Ty jsi trpělivost.
Ty jsi krása.
Ty jsi laskavost.
Ty jsi jistota.
Ty jsi pokoj.
Ty jsi radost a veselí.
Ty jsi spravedlnost.
Ty jsi mírnost.
Ty jsi veškeré bohatství, které potřebujeme. 
Ty jsi ochránce.
Ty jsi strážce a obhájce.
Ty jsi útočiště.
Ty jsi naše víra.
Ty jsi naše naděje.
Ty jsi naše láska.
Ty jsi náš věčný život:
velký a podivuhodný Pán, 
všemohoucí Bůh a milosrdný Spasitel.
 
Amen.