Je zbožným křesťanským zvykem zvláštním způsobem uctívat sedm největších žalů Panny Marie. Jsou to tyto:

1. Simeonovo proroctví
2. Herodovo pronásledování a útěk svaté Rodiny do Egypta
3. Hledání Ježíše v Jeruzalémě
4. Setkání bolestné Matky se Synem, nesoucím kříž na Kalvárii
5. Ukřižování Páně
6. Když Maria vzala do náruče tělo Ježíše Krista, sňaté s kříže
7. Když uložila Ježíše do hrobu

Úvodní modlitba

Nejbolestnější Panno, byli bychom nevděčníky, kdybychom se nesnažili uchovávat v paměti a úctě tvé žaly. Tvůj božský Syn obdařil pobožnost k tvým bolestem zvláštními milostmi pro ty, kdo prožívají upřímnou kajícnost, i milosrdnou pomoc a přispění ve všech potřebách a nebezpečích. Vypros nám, Panno Maria, u svého božského Syna pro zásluhy svých bolestí a slz milost (…).

Pro žal, který jsi vytrpěla, když ti Simeon sdělil proroctví, že tvé srdce pronikne meč bolesti, Matko Boží, vyslyš nás!
Zdrávas, Maria …
Sláva Otci …

Pro žal, který jsi vytrpěla na útěku do Egypta, když jsi ke svým panenským prsům tiskla svého Syna, abys ho uchránila před hněvem bezbožného Heroda, Panno neposkvrněná, vyslyš nás!
Zdrávas, Maria …
Sláva Otci …

Pro žal, který jsi vytrpěla, když jsi Ježíše tři dny hledala, přesvatá Panno Maria, vyslyš nás!
Zdrávas, Maria …
Sláva Otci …

Pro žal, který jsi vytrpěla při pohledu na svého Syna, jak jde s Křížem na rameni na Kalvárii, Panno, Matko bolestná, vyslyš nás!
Zdrávas, Maria …
Sláva Otci …

Pro žal, který jsi vytrpěla při Ježíšově smrti, když byl ukřižován mezi dvěma lotry,

Matko milosrdenství, vyslyš nás!

Zdrávas, Maria …

Sláva Otci …


Pro žal, který jsi vytrpěla, když jsi přijala do náruče mrtvé tělo Ježíšovo, sňaté s kříže, Útočiště hříšníků, vyslyš nás!
Zdrávas, Maria …
Sláva Otci …

Pro žal, který jsi vytrpěla, když Ježíšovo tělo uložili do hrobu a tys zůstala úplně sama, Paní všech národů, vyslyš nás!
Zdrávas, Maria …
Sláva Otci …

Závěrečná modlitba
Uděl nám, Panno Maria, milost pochopit moře úzkostí, pro nějž ses stala Matkou bolestnou, abychom směli mít účast na tvých utrpeních a naše láska a věrnost ti byla útěchou.
Voláme k tobě, Královno mučedníků, v naději, že jednoho dne se budeme moci radovat spolu s tebou v nebi.
Amen.