(doporučená sv. Ludvíkem Maria Grignionem z Montfortu)

Věřím v Boha …

Otče náš … 4 x Zdrávas …

Po jménu Ježíš se vkládá:
1. kterého prosíme, aby v nás rozmnožil víru,
2. kterého prosíme, aby v nás posilnil naději,
3. kterého prosíme, aby v nás roznítil lásku,
4. kterého prosíme, aby nám udělil pravou zbožnost,
Sláva Otci …

Otče náš … 4 x Zdrávas …
5. kterého prosíme, aby nám udělil ducha sebezáporu,
6. kterého prosíme, aby nám udělil pravou pokoru,
7. kterého prosíme, aby nám udělil svatou čistotu,
8. kterého prosíme, aby nám udělil božskou moudrost,
Sláva Otci …

Otče náš … 4 x Zdrávas …
9. kterého prosíme, aby nám daroval ctnost pravé poslušnosti,
10. kterého prosíme, aby nám daroval ctnost svaté trpělivosti,
11. kterého prosíme, aby nám daroval ctnost svaté mírnosti,
12. kterého prosíme, aby nám daroval ctnost setrvání v dobrém až do konce.
Sláva Otci …

Pod ochranu tvou …