Vzbuďme v srdci úctu a lásku k pěti ranám Spasitele a poznamenejme se svatým křížem.

Na velkých zrnkách:
Bolestné a Neposkvrněné Srdce Panny Marie, pros za nás, kteří se k tobě utíkáme.

Na malých zrnkách:
Matko, zachraň nás plamenem lásky svého Neposkvrněného Srdce.

Na závěr:
3 x Sláva Otci …

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné a zapal celé lidstvo milostiplným působením plamene své lásky, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.