Přesvatá Matko Boží a milovaná Matko má, Panno Maria, zasvěcuji ti dnes znovu své srdce a skrze tebe je úplně věnuji Srdci Ježíšovu.

Skrze tebe ať mým srdcem vládne jenom Ježíš, aby nenáleželo ani světu ani mně samému.
Na sklonku tohoto dne svěřuji tvé ochraně všechny své drahé, živé i zemřelé.
Předobrá Matko, Panno Maria, se svatými anděly mě ochraňuj, tvůj jsem na věky. Amen.