Navěky od Boha požehnaná Rodičko Boží, Panno Maria!

Pozdravuji tě v tuto ranní hodinu a pokorně tě žádám, abys mě dnešního dne milostivě uchránila od všech zlých příhod.
Tak jako jsi kdysi starostlivě opatrovala svého nejmilejšího Syna, Pána Ježíše Krista, tak dnes ochraňuj také mne ode všech zlých pokušení.
Do Tvé mocné ochrany svěřuji i všechny své přátele, dobrodince a nepřátele, obzvláště všechny zarmoucené a duše v očistci.
Amen.