Modlitba Markéty Marie Alacoque (+1690)

Naše přesvatá, dobrotivá a přeslavná Panno a Matko, Paní a Přímluvkyně, tobě jsme se zasvětili jako tvé dítky a tvé vlastnictví. Obnovujeme u tvých nohou svou věrnost k tobě a prosíme, abys nás jako své služebníky obětovala nejsvětějšímu Srdci tvého božského Syna se vším, co jsme a máme, se všemi našimi pracemi a kříži bez jakékoli výhrady. Netoužíme po jiné svobodě, než abychom to Srdce milovali, po jiné cti, než abychom v dokonalé oddanosti mu náleželi jako smírné oběti. Nechceme mít jinou vůli a jinou schopnost, než jemu se ve všem líbit i za cenu života.

Přesvatá Matko, ty u svého božského Syna všechno můžeš, přimluv se, aby jeho božské Srdce milostivě přijalo naše zasvěcení, vždyť se mu odevzdáváme tvým mocným prostřednictvím. Vypros nám milost a přispěj nám, abychom svému zasvěcení zůstali věrní. Pros jej, aby vládl našim duším a založil v nich království své lásky. On buď naším otcem, snoubencem a ochráncem, naším pokladem, naší rozkoší a láskou, oporou naší křehkosti, posilou naší slabosti, potěchou v každém zármutku. Kéž zničí naši sebelásku a žije v nás sám, aby se mu v nás zalíbilo!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Mariino, nahraďte milostivě to, čeho se nám nedostává. Kéž naše srdce vzplanou žárem vaší svaté lásky, aby v nich byla strávena všechna vlažnost ve vaší službě! Chceme žít a umřít v oblažující službě nejsvětějšího Srdce a jako šťastné děti jeho přesvaté Matky. Amen.