Modlitba sv. Ondřeje z Kréty (+740)

Neposkvrněná Paní a rodičko Boží,
naděje těch, kdo se k tobě utíkají,
přístave těch, kdo jsou zmítáni bouří:
svou přímluvou nalaď milosrdného Stvořitele a svého Syna,
ať je příznivý i mně.