Modlitba k Matce Marii

 

 

 

Rozpomeň se a pamatuj, přesladká Panno, že jsi má Matka a já tvůj syn. Že jsi mocná, a já jen ubohý člověk, nízký a slabý. Snažně tě prosím, přesladká Matko, abys mě vedla a chránila na všech mých cestách a při všech mých činech.

Neříkej, milostná Panno, že nemůžeš, vždyť tvůj milovaný Syn ti dal veškerou moc jak na nebi, tak na zemi. Neříkej, že nemusíš, vždyť jsi společnou Matkou všech lidí, i mojí.

Kdybys nemohla, omluvil bych tě: „Ano, je matkou a miluje mě jako syna, ale, ubohá, neumí a nemůže pomoci.“ Kdybys nebyla Matkou, trpělivě bych uvažoval: „Ona je dosti bohatá, aby mi pomohla, ale bohužel není mou Matkou, nemiluje mě.“

Protože však, má přesladká Panno, jsi mojí Matkou a jsi mocná, jak bych tě omluvil, kdybys mi neulehčila, nepropůjčila mi svou pomoc a neposloužila mi? Vidíš, má Matko, jsi nucena svolit ke všem mým prosbám. Pro čest a slávu svého Syna mě přijmi za své dítě bez ohledu na mou ubohost a mé hříchy. Zbav mou duši i mé tělo všeho zlého a dej mi všechny své ctnosti, především pokoru. A konečně, dej mi účast na všech darech, dobrech a milostech, které se líbí svaté Trojici, Otci, Synu i Duchu svatému. Amen.

 

Převzato z knihy Mariánské modlitby (KNA).