Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme. Útočiště hříšníků, Matko umírajících, neopouštěj nás v hodinu smrti naší, ale vypros nám dokonalou lítost, upřímnou zkroušenost, odpuštění našich hříchů, hodné přijetí Nejsvětější Svátosti na poslední cestu, posilu svátostí posledního pomazání, abychom se mohli klidně dostavit před trůn sice spravedlivého, ale i milosrdného soudce, Boha a našeho Vykupitele. Amen.