Modlitba sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu (+1716)

Maria, vznešená Královno nebe i země, do tvých rukou obnovuji svůj křestní slib: Odříkám se navždy zlého ducha, jeho pýchy i jeho skutků a dávám se úplně tvému jednorozenému Synu Ježíši Kristu, abych za ním nesl svůj kříž po všechny dny svého života a byl mu věrnější, než jsem byl až dosud. Před celým nebeským dvorem volím dnes tebe, Maria, za svou matku a velitelku; zasvěcuji ti své tělo se všemi smysly, svou duši se všemi schopnostmi, vše, co mi náleží, i všechnu zásluhu a hodnotu svých dobrých skutků, minulých, přítomných i budoucích. Ponechávám ti naprosté právo vládnout mnou a vším, co mi náleží, bez výjimky, podle tvého zalíbení k větší cti a slávě Boží, zvláště pak k oslavě nejsvětějšího Srdce tvého božského Syna. Přijmi tedy, dobrotivá Panno, tuto nepatrnou oběť mé služebnosti. Prohlašuji a slibuji, že tě budu ode dneška ve všem poslouchat jako tvůj nejoddanější služebník. Matko podivuhodná, představ mě svému drahému Synu jako svůj věčný majetek, aby vykoupiv mě skrze tebe, přijal mě též skrze tebe. Matko milosrdenství, přijmi mě proto mezi ty, které miluješ, které učíš, které vedeš, které živíš a chráníš jako své dítky a své vlastnictví pro čas i věčnost. Amen. Královno a Matko má! Tobě se cele odevzdávám a na důkaz své úplné oddanosti do tvých služeb ti dnes zasvěcuji své oči, ústa, ruce, srdce a sebe úplně celého. A proto, Královno a Matko má, chraň mě, veď, spravuj a opatruj jako své vlastnictví a majetek. Amen.