Modlitba P. Pia z Pietrelciny (1887 – 1968), kterou mu údajně svěřila sama Panna Maria.

Ó Maria, 
nejsladší naše Matko 
a Rodičko vtěleného Slova, 
zde klečíme před Tebou 
dokud se nerozbřeskne nový den, 
nový velký dar Boží.
 
Celou naši bytost vkládáme 
do Tvých rukou a Tvého srdce 
- všechno v nás ať je Tvoje 
- rozum a vůle, naše tělo i duše. 
Tvou mateřskou láskou 
utvářej v nás nový život
- život Tvého Ježíše.
 
Ó Královno nebes
- podporuj i naše sebemenší skutky
svým mateřským vnuknutím,
dej, aby se při svaté a neposkvrněné Oběti
stali všichni čistými a Bohu milými.
 
Ó dobrotivá Matko, učiň nás svatými
- jak to od nás očekává Pán Ježíš
a o co ustavičně a toužebně prosí
Tvé svaté Srdce. Amen.