Má Paní a má Matko,

vzpomeň, že ti náležím. Abych ti osvědčil svou oddanost, zasvěcuji ti dnes svůj zrak, sluch, jazyk a sebe celého. Když ti tedy náležím, má dobrá Matko, chraň a opatruj mě jako své vlastnictví.