Ave Regina caelorum; 11. stol.
 
 
 
 
Zdráva buď, Královno nebe,
zdrávas, andělé slaví tebe,
zdrávas, Máti, zdrávas, bráno,
z níž je světu světlo dáno.
Plesej, Panno oslavená,
nade všechny vyvolená,
zdráva buď, lilie čistá,
přimlouvej se za nás u Krista.

Ave, Regina caelorum,
ave, Domina angelorum,
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa
vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.