Modlitba ze 13. století

 

Anděl Páně (Angelus Domini)
K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L: a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas, Maria …
K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L: ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria …
K: A Slovo se stalo tělem
L: a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria …
K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.
 
K: Angelus Domini nuntiavit Mariae
L: et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria ...
K: Ecce ancilla Domini,
L: fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria ...
K: Et Verbum caro factum est
L: et habitavit in nobis.
Ave Maria ...
K: Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
L: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
K: Orémus:
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut, qui Angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum, Dominum nostrum.
L: Amen.