Modlitba Sofronia z Jeruzaléma (+638)

Zdrávas, matko nebeské radosti,
zdrávas, ty, jenž v nás sytíš vznešenou radost,
zdrávas, sídlo spásné radosti,
zdrávas, ty, která nám nabízíš nepomíjivou radost,
zdrávas, mystické místo nevýslovné radosti,
zdrávas, nejdůstojnější pole nesmírné radosti.
Zdrávas, blažený prameni radosti nekonečné,
zdrávas, božský poklade radosti bez konce,
zdrávas, stinný strome životodárné radosti,
zdrávas, Matko Boží, za muže neprovdaná,
zdrávas, Panno, po porodu neporušená,
zdrávas, zázračný zjeve nad každý div.
Kdo by dokázal popsat tvou záři?
Kdo by mohl vylíčit tvá tajemství?
Kdo by byl schopen vypovědět tvoji velikost?
Ty jsi ozdobila lidskou přirozenost.
Ty jsi převýšila legie andělů.
Ty jsi předstihla každého tvora.
Voláme k tobě: Zdrávas, milosti plná!