Pane, smiluj se nad námi. Pane smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi. Pane smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otče, z nebes Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože
Svatá Trojice, jeden Bože,

Svatá Maria, Matko církve, oroduj za nás.
Svatý Petře, rybáři povolaný samotným Bohem, oroduj za nás.
Svatý Petře, milovaný apoštole Ježíše Krista,
Svatý Petře, svědku Ježíšových zázraků,
Svatý Petře, Kristem uzdravený ze strachu,
Svatý Petře, uzdravený z malověrnosti,
Svatý Petře, přetvořený Duchem Božím,
Svatý Petře, vzore kajícnosti,
Svatý Petře, vzore pokory,
Svatý Petře, skálo Kristovy církve,
Svatý Petře, první křesťanský papeži,
Svatý Petře, odhodlaný ohlašovateli evangelia,
Svatý Petře, vůdce zbožného lidu,
Svatý Petře, neochvějný šiřiteli Boží pravdy,
Svatý Petře, apoštole zázraků,
Svatý Petře, poslušný nástroji Božího Ducha,
Svatý Petře, následovníku Boží vůle,
Svatý Petře, zrcadlo pravé víry,
Svatý Petře, Bohem osvobozený z okovů nepřítele,
Svatý Petře, patrone spoutaných,
Svatý Petře, patrone duchovního osvobození,
Svatý Petře, ochránce církve,
Svatý Petře, vzore kněží,
Svatý Petře, horlivý misionáři,
Svatý Petře, obdařený Boží moudrostí a silou,
Svatý Petře, vzore svatosti,
Svatý Petře, oporo pronásledovaných,
Svatý Petře, vůdce putující církve,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, Pane.

Modleme se:

Pane Ježíši Kriste, tys svatého Petra ustanovil prvním náměstkem církve – svého těla, prosíme tě, na jeho mocnou přímluvu sešli na nás a na celou církev svého Ducha Oživovatele a přetvoř naše srdce, mysli i životy. Osvoboď nás od každého zla viditelného i neviditelného, abychom s pravou vírou a láskou a ve svobodě Božích dětí mohli svým životem šířit tvé evangelium a dosáhnout tak věčné spásy a radosti nebeského království. Amen.

 

Zdroj: web bosekarmelitky.cz

Obrázek: Wikimedia Commons