Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi!
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi!
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi!

Aničko Zelíková, dobrovolná oběti lásky a smíru za duše, oroduj za nás!

Aničko Zelíková, patřící úplně Ježíši, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, vzore řeholních duší, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, milovnice čistoty, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, kterás složila slib lásky Ježíši, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, dokonale poslušná, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, radostně chudá, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, tajně Bohu zasvěcená, oroduj za nás!

Aničko Zelíková, milující něžně Ježíše, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, Kristu milá, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, milující Krista skrytého v Eucharistii, oroduj za nás!

Aničko Zelíková, ctitelko Panny Marie na hoře Hostýnské, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, milovaná dcero sv. Terezičky, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, následující sv. Terezii její malou cestou, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, zanícená a planoucí láskou k Ukřižovanému a Zmrtvýchvstalému Ježíši, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, smírná oběti za potracené děti, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, kterás nabídla v květu mládí svůj život Bohu, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, ochotně a radostně vše trpící, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, i v bolestech toužící po kříži, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, velmi za kněze prosící, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, po spáse duší snažně toužící, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, tiše trpící jen Ježíši pro radost, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, vytrvale se modlící a obětující se Kristu, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, skrytá ve své oběti, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, trpělivá v bolestech, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, statečně za Spasitelem jdoucí navzdory nemoci a mínění rodičů, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, nesoucí s Ježíšem kříž na Kalvárii, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, radostně nesoucí svůj kříž, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, trpící temnotu a vyprahlost bez touhy po úlevě, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, vítězi nad bolestí duše i těla, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, vzore trpících a zkoušených duší, oroduj za nás!

Aničko Zelíková, vzore lásky k bližnímu, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, mnohými nepochopena a pokořována, oroduj za nás!

Aničko Zelíková, prostá Služebnice Boží, oroduj za nás!

Aničko Zelíková, pomocnice v beznadějných záležitostech, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, ubohé, smutné, plačící, zkoušené, trpící a zoufalé potěšující a povzbuzující, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, pomáhající i ve věcech obyčejných, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, dodávající naději těm, kdo si zoufají, oroduj za nás!

Aničko Zelíková, pomáhající všem, kdo Tě o pomoc prosí, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, stálá pomocnice v našich potřebách, oroduj za nás!

Aničko Zelíková, při své smrti na Ježíše se usmívající, oroduj za nás!
Aničko Zelíková, skrytá perlo Moravy, oroduj za nás!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

M o d l e m e  s e :
Všemohoucí věčný Bože, oslav milostivě svou věrnou služebnici, Aničku Zelíkovou, vzor odevzdanosti do Tvé vůle, pokornou oběť lásky a smíru za duše. Vyslyš dobrotivě prosby naše i všech, kdo se k ní s důvěrou utíkají o pomoc, aby tím jistěji za jejím příkladem spěli k Tobě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Církevní schválení č.j. 232/03
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Převzato z webu www.anickazelikova.cz.