„Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři.“ (Mt 26,18)

Stejně jako loni, tak i letos je postní doba a slavení Velikonoc ve stínu omezení a strachu z nakažlivé nemoci. Přibyla k tomu velká frustrace a nespokojenost ze strany velké části populace. Vnímáme, že to není dobře, ale často nevíme, co s tím. Často si připadáme ochromeni. Přitom bychom rádi slavili Velikonoce jako dřív a nejen to. Chtěli bychom začít žít normální život.

Ježíšův vzkaz, který jsem vybral z Matoušova evangelia, mě oslovil právě vzhledem k situaci, ve které se ocitáme. Veškeré křesťanské slavení začíná vždy v nitru člověka a přenáší se na naše nejbližší. Má svůj zdroj v důvěrném vztahu s Ježíšem. Ten nám nikdo ani přes jakákoli restriktivní opatření nikdo nemůže vzít. Stejně jako nám nemůže vzít projevy naší vzájemné lásky s nejbližšími.

Přeji nám všem, abychom v rámci možností, které máme, a ve vnitřní svobodě oslavili letošní Velikonoce v blízkosti našeho Pána a těch, se kterými se máme rádi.

S přáním požehnaných Velikonoc

P. Vojtěch Kodet, O.Carm