Plzeň, sál na biskupství. Středa 22. března, 18:00