"Tma přechází a pravé světlo už svítí" (1Jan 2,8).

Moji drazí bratři a sestry,

se závěrem občanského roku a začátkem nového je v naší kultuře zvykem bilancovat ten minulý a přát si něco do toho nového. Je čas poděkovat Pánu, že nás provedl tímto nesnadným rokem a svěřit se mu zcela do rukou na další dny našeho života v roce nastávajícím. Jen On je náš Zachránce. Není jiné světlo, vítězící nad temnotou, jen Ježíš Kristus a jeho slovo. On je naše naděje a náš pokoj.

V tíživé situaci, kterou prochází celý svět, se objevuje mnoho falešných zachránců, kteří nám tvrdí, že přicházejícím světlem je vakcína a že se zachráníme vlastním zodpovědným chováním. Nenechme se zmást. Očkování a léky mohou nemocným pomoci, ale nejsou světlem našeho života, tím je pouze Ježíš Kristus. Člověk má být jistě zodpovědný, ale především v tom, jak poslouchá svého Boha.

Ze srdce vám přeji a vyprošuji Boží ochranu, pokoj v srdci a požehnání do nového roku, abychom se ve všem nechali vést Božím slovem a Duchem Svatým.

P. Vojtěch Kodet, O. Carm.