25. neděle v mezidobí (B) - videoúvod

Mk 9,30-37: Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat.

více

"Syn člověka bude muset mnoho trpět"

Mk 8,27-35: Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“

více

Následuj mě

Přednáška z duchovní obnovy zazněla v červenci 2021 (Svatý Antonínek). Tato byla sedmá v pořadí. Další zde na webu budou zveřejněny postupně také.

více

Všechny články

Starší články

Nejnavštěvovanější za 90 dní

Věřit Ježíši

Přednáška z duchovní obnovy zazněla v červenci 2021 (Svatý Antonínek). Tato byla třetí a další zde na webu budou postupně také.

více

Nejnavštěvovanější za rok

Nejčtenější články